system design
Virksomheds etablering

Her kan du downloade forretningsplanerne.

Art Wordperfect Word
Detailhandel detail.ras detail.doc
Hotel og restauration hotelres.ras hotelres.doc
Håndværk haandvae.ras haandvae.doc
Produktion produkti.ras produkt.doc
Service service.ras service.doc

Iværksættere

System Design har erfaring med over 1500 personer eller firmaer, der ønsker at starte et nyt firma eller overtage en virksomhed. Vi bruger normalt følgende fremgangsmåde ved første møde.

1) Inden vores første møde beder vi dig om at fortælle hvilken virksomhed du vil starte eller overtage og får afklaret om der er noget, du skal medbringe. Møde kan godt foregå efter normal arbejdstid ophør.

2) Selve mødet indledes med en drøftelse af dine forventninger til den virksomhed du vil starte. Dine personlige forudsætninger for at drive denne virksomhed. Hvad er du god til og hvad skal du have andre til at lave.

3) Der bliver herefter lavet et groft budget over den virksomhed du vil starte. Hvad forventer du i omsætning og hvad tjener du på det, du vil levere. Dette bruges til en grov vurdering af, hvor meget der skal omsættes pr. uge og hvor mange kunder, du skal have for at det lykkes. (der er ingen grund til at starte noget op, der ikke er økonomisk rentabel). Det vurderes efterfølgende hvad din forretningside kan udvides med, så der er mere rentabilitet i den og den har større overlevelses-chancer. Eller om ideen helt skal droppes og du vender tilbage, når du har fået en ny ide til at virkeliggøre din drøm om egen/ny virksomhed. Det endelige budget bør du selv lave og så har System Design kontakt til seriøse statsautoriserede revisorer, der yder dig professionel rådgivning om det videre forløb om låneansøgning til bank og krav til regnskabsdokumentation. (1. møde hos dem er gratis).

4) Hvis der er rentabilitet i den virksomhed, du vil være selvstændig med vurderes det om du har forpligtigelser fra nuværende eller tidligere arbejdsplads i form af konkurrenceklausuler og andre juridiske forhold der gør det vanskeligt at gennemføre dit projekt. Det er vigtigt, at du ikke underskriver lejekontrakt eller købskontrakter før vores møde, så det kan vurderes, hvad der bør ændres inden du endelig beslutter dig. Hvis i er to eller flere om virksomhedsstarten, er det en fordel at få skrevet kontrakt om samarbejdet.  Der kan være mange juridiske-/ myndighedsforhold du ikke tænker på, som kan bremse din start af virksomhed efter du er startet og har haft de første startinvesteringer, der så vil være spildte. System Design har aftale med advokater, der gerne tager det første møde gratis om juridiske problemstillinger og afgiver pris for at lave de nødvendige kontrakter.

5) Samtidigt med at det rentabilitetsmæssige og det juridiske afklares vurderes også det markedsmæssige for din virksomhed. Hvis du skal have 50 % af markedet for at få rentabilitet og der f.eks. er 4 på markedet, er der ikke stor sandsynlighed for at du kan overleve. For at du vil opnå en god omsætning, er det nødvendigt, at du markedsfører virksomheden så optimalt som muligt. System Design kan give dig inspiration til, hvorledes du markedsfører virksomheden. Denne inspiration kan du så anvende til din egen skitsering af et markedsførings oplæg. Når du har lavet dit oplæg kan System Design henvise til professionelle markedsføringsbureauer, der kan give dig deres vurdering af markedsføringen og tilbud på at gøre det færdigt. Dette møde er gratis og vigtig for en professionel start.

6) Det finansielle med dit pengeinstitut er hele fundamentet for en succes. De vil også sætte pris på, at du har gjort et grundigt forarbejde og haft de nødvendige professionelle rådgivere til at vurdere din virksomheds start. System Design kan ofte henvise dig til potentielle kunder for din virksomhed, der kan vurdere dine muligheder og eventuelt komme med hensigtserklæringer om, at de vil købe og i hvilket omfang det vil ske. Dette vil ofte være en god forudsætning for at opnå lån i et pengeinstitut. Pengeinstitutter er ofte en god sparringpartner, der kun giver respekt fra parter, når du er velforberedt om din virksomhedsstart.

7) System Design har mange kontakter til personer, der har startet virksomhed og de fleste er beredvillige til at give dig ideer til, hvad du bør gøre for en vellykket start. Denne kontakt tilbyder vi gerne.

8) Du kan få en stor hjælp til drøftelse af din virksomheds start med din familie ved at læse og evt. lave notater ud fra forretningsplanen, der kan downloades her på hjemmesiden. Det er yderst vigtigt, at du har familiens accept for din start af virksomhed. Du vil også få større udbytte af den rådgivning, der gives efterfølgende, når du er velforberedt. "Når en dør
lukkes åbnes
en anden.
Men vi har
ofte så travlt
med at ærgre
os over den
lukkede dør,
at vi ikke
end ænser
den åbne."
Alexander Graham Bell

"Det er ikke

vindens luner
der bestemmer
om du når dine
mål, men måden
du reber dine sejl på."


"kun døde
fisk følger med
strømmen
"System Design - Postboks 174 - Skibbrogade 23 - 6200 Aabenraa - tlf. 74 62 66 88 - E-mail: info@system-design.dk