system designCURRICULUM VITAE


Personlige oplysninger

Navn: Torben Nicolaisen
Født: 11. august 1953
Adresse: Borgmesterløkken 23, 6200 Aabenraa
Telefon: 74 62 63 88
E mail: torben@system-design.dk


Familieforhold

Civilstand: Gift med Mona Nicolaisen
Børn: Camilla, født 1980 og Christian, født 1983

Nuværende beskæftigelse

1993 - Selvstændig virksomhed System Design - virksomhedsudvikling, organisa­tion, kvalitet og markedsudvikling for danske virksomheder i Baltikum. Iværksætterrådgiver for Erhvervsfremme Styrelsen og Sønderjyllands Iværksætterservice

Ansættelser

1992/93 Købmandsskolen i Aabenraa: Kvalitetskursus
1992 Sækko/Bambo koncernen, Aabenraa: Kvalitetshåndbog - Procedurer og instrukser - Organisatoriske beskrivelser.

1991/92 Høier og Vendelbo A/S, Sønderborg: Kvalitetshåndbog - Procedurer - Organisationsudvikling - Projektstyring - Økonomistyring - Arkiverings­system. Markedsresearch vedr. de nye Bundesländer.

1991 3 mdr. på Købmandsskolen i Aabenraa: Oprettelse af et øvelsesfirma som praktikkompenserende undervisning sammen med 40 elever.

1985 5½ år hos TIC Sønderjylland, Aabenraa: Projektudvikling - Iværksættere - Produktudvikling - Afsætning - Eksport.


1975 - 85 Uddannelse til arkitekt. Aftjent værnepligten ved Flyvevåbnet. HD Organisa­tion. Samtidig ansat som reservepost på Brønshøj Postkontor. Efter aftjent værnepligt, ansat som chauffør/lagermedhjælper hos en speditør.


1972 Rødekro Kommune: Teknisk assistent praktikant.


Uddannelser

Marts 1993 Bestået HD 2. del Afsætning på Handelshøjskolen i Kolding

Juni 1985 Bestået HD 2. del Organisation på Handelshøjskolen i København


December 1984 Bestået Miljøforvaltning på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole


Juni 1983 Bestået HD 1. del på Handelshøjskolen i København


Januar 1983 Bestået adgangsgivende regnskabslære til HD 1. del


Januar 1983 Bestået adgangsgivende regnskabslære til HD 1. del


Juni 1973 Teknisk assistent fra Aabenraa Tekniske Skole


Sprog     Engelsk og Tysk

Kurser over 40 timer

April 1985    320 timer iværksættelseskursus, Teknologisk Institut i Tåstrup

November 1984    320 timer CAD/CAM (grafisk edb) kursus, Teknologisk Institut i Tåstrup

Publikationer

August 1994    Forretningsplan for Produktion
August 1994    Forretningsplan for Håndværk
August 1994    Forretningsplan for Service
August 1994    Forretningsplan for Detailhandel
August 1994    Forretningsplan for Hotel og restauration
Marts 1993    Markedsstrategi for en privat høreklinik
Februar 1992    Analyse af behov for industrielektronik i de nye Bundesländer
September 1991    Strategi for softwarevirksomheders grænseoverskridende samarbejde.
Februar 1986    Nyetablerede virksomheder i Sønderjylland (TIC rapport)
September 1984    Iværksætteres opstartproblemer på Samsø (individuel rapport)
Februar 1981    Kritik af Sønderjyllands regionplan for de mindre byers fremtid
Maj 1980    "Højer - en afkrog af landet" (individuel rapport)

projekt oversigt for System Design

Kvalitetsudvikling for Gråsten Salater 1993.
Kvalitetsudvikling for Trykkergården Aabenraa 1993.
Etableringsvejleder/iværksætterrådgiver for over 1500 projekter 1994-2006.
Udvikling og realisering af vinduesproduktion i Litauen 1995.
Demoprojekt for Business to Business (BTB) programmet om Litauisk vinduesproduktion 1995.
Gennemførelse af 24 forskellige BTB projekter 1995-1999 Litauen, Polen og Letland.
Eksportfremstød for 12 danske byggemateriale virksomheder i Litauen 2000.
Fiskeprojekt om produktion af saltede torsk i Litauen mellem dansk og litauisk virksomhed 2001.
Minkprojekt hvor danske minkfarmere lærte litauiske minkfarmere drift af minkfarm 2002.
Forberedelse af projekt som det litauiske i Kaliningrad og Skt. Petersborg 2002.
Svineprojekt hvor litauiske svinefarmere oplevede dansk svineproduktion og modtog rådgivning. 2002.
Undersøgelse af mulighederne for samarbejde mellem danske og russiske virksomheder i Kaliningrad 2003.
Organisering  af/og deltagelse i Aabenraa Havnebestyrelses besøg i Kaliningrad og Klaipeda 2004.
Over 60 individuelle besøg med danske virksomheder om samarbejde med Baltikum 1995-2007.

"Når en dør
lukkes åbnes
en anden.
Men vi har
ofte så travlt
med at ærgre
os over den
lukkede dør,
at vi ikke
end ænser
den åbne."
Alexander Graham Bell

"Det er ikke

vindens luner
der bestemmer
om du når dine
mål, men måden
du reber dine sejl på."


"kun døde
fisk følger med
strømmen
"System Design - Postboks 174 - Skibbrogade 23 - 6200 Aabenraa - tlf. 74 62 66 88 - E-mail: info@system-design.dk