system design
Kvalitetsreform og Kvalitetsudvikling

Det centrale i kvalitetsudvikling er, at det bliver et redskab til fortsat forbedring af den ydelse eller det produkt, man vil tilbyde mennesker/virksomheder.  For at en kvalitets- udvikling skal lykkes, er det yderst nødvendigt, at systemet tager udgangspunkt i daglige rutiner, er enkelt og systematisk udført, så det kan anvendes og er logisk uden omfattende dokumentation og bureaukrati.System Design er en rådgivningsvirksomhed, der har formuleret kvalitetshåndbøger for private virksomheder efter ISO 9000. Det har ført til projekter i flere virksomheder, hvoraf 2 kunne certificeres. Den ene, en arkitektvirksomhed, var den første af sin art i Danmark, der blev certificeret.

Der kan tjenes penge ved anvendelse af kvalitetsstyringssystemer fra ISO 9000 standarden. Virksomheden vælger selv, om den ønsker at indføre et kvalitetsstyringssystem, der kan certificeres, eller om den ønsker et mere enkelt og overskueligt system.

Indførelse af kvalitetsstyring vil i begge tilfælde have en positiv og selvforstærkende virkning på udvikling af kvalitet i din virksomhed.

Et kvalitetsstyringssystem vil give dig overblik og sikkerhed for, at opgaver er udført som aftalt og dermed skabe tillid hos kunder for, at l præsterer et veludført arbejde til aftalt tid.

Vi har gjort det til vores speciale at tage udgangspunkt i eksisterende rutiner og evt. systematisere og udvide disse med enkle kvalitetsdokumentationer, der er anvendelige i det daglige.

Dette system kan udvides til et mere omfattende system, der kan certificeres.

Det er vigtigt for din virksomhed at være sikker og kunne dokumentere, at indgåede aftaler er overholdt og hermed formindske ufakturerbar efterbehandling/service.

Udvikling af et kvalitetsstyringssystem vil give dig overblik over, om udførte opgaver har overholdt aftalt kvalitet og tidsforbrug og hermed give erfaringer til fremtidige opgaver og øget indtjening.

- kvalitetshåndbog
- procedurebeskrivelser
- instruktioner
- kontrolskemaer
- organisationsbeskrivelser
- personalehåndbog
- funktionsbeskrivelser
- stillingsbeskrivelse
- informationsmaterialer
- markedsanalyser

System Design - Postboks 174 - Skibbrogade 23 - 6200 Aabenraa - tlf . 74 62 66 88- E-mail: Info@system-design.dk

"Når en dør
lukkes åbnes
en anden.
Men vi har
ofte så travlt
med at ærgre
os over den
lukkede dør,
at vi ikke
end ænser
den åbne."
Alexander Graham Bell

"Det er ikke

vindens luner
der bestemmer
om du når dine
mål, men måden
du reber dine sejl på."


"kun døde
fisk følger med
strømmen
"System Design - Postboks 174 - Skibbrogade 23 - 6200 Aabenraa - tlf. 74 62 66 88 - E-mail: info@system-design.dk