system designSystem Design


System Design er en Konsulentvirksomhed der har eksisteret siden 1993. Vi rådgiver indenfor:
Etablering af virksomhed, (iværksættere)
Organisationsudvikling, (virksomhedsudvikling)
Kvalitet (Kvalitetshåndbog, Personalehåndbog)
Baltikum (Kontaktformidling og Eksport/Import)

Etablering af virksomhed (Iværksættere)
System Design har erfaring med over 1500 etableringssager indenfor stort set alle brancher. Vi giver en ærlig og nøgtern vurdering af forretningsideens bæredygtighed Vi har udviklet forretningsplaner for iværksættere til deres eget brug indenfor:
ProduktionService
Håndværk
Detailhandel
Hotel og restauration

Organisationsudvikling (den æstetiske organisation)
Vi arbejder med en metode hvor man på en kreativ måde får sat tanker i gang om virksomhedens fremtidsmuligheder. Vi får deltagerne til at anvende flere af deres personlige kompetencer til at tænke anderledes på fremtiden og virksomheden muligheder. Efterfølgende formulerer vi tankerne til enkle visioner og mål i et system for virksomhedens fremtid til udvikling af enkle funktionsbeskrivelser og forretningsgange, der sikrer efterlevelse af de opsatte visioner og mål.

Kvalitet (kvalitets reformen)
System Design har gennem flere år udviklet kvalitetssystemer indenfor rammerne af ISO 9000. Vi har dog de bedste erfaringer med at udvikle systemer der har fokus på brugerne frem for system krav til dokumentation. Vi sætter en ære i at lave kvalitetsstyring så enkelt at medarbejderne ser fordele i at arbejde med systemet, så det opfylder det centrale mål at udvikle kvaliteten for brugerne.

Baltikum (Kaliningrad)
Østersøområdet har målt i forhold til befolkningsandel den største vækstrate i Europa. Det er især væksten i de baltiske lande og Polen der har givet virksomheder der ligger op til Østersøen, nye muligheder for markedsudviklings. Denne tendens forventes at fortsætte efterhånden som Ruslands økonomi bliver bedre. System Design har for flere danske virksomheder skabt kontakt til virksomheder i især Litauen. Vi har nu indledt kontakter om samarbejde med Kaliningrad der ligger ud til Østersø området og der forventes at blive et frihandels område og Ruslands Hongkong.


System Design, skibbrogade 23, 6200 Aabenraa. Tlf. 74 62 66 88, fax 74 62 84 59 www.system-design.dk, e mail torben@system-design.dk"Når en dør
lukkes åbnes
en anden.
Men vi har
ofte så travlt
med at ærgre
os over den
lukkede dør,
at vi ikke
end ænser
den åbne."
Alexander Graham Bell

"Det er ikke

vindens luner
der bestemmer
om du når dine
mål, men måden
du reber dine sejl på."


"kun døde
fisk følger med
strømmen
"System Design - Postboks 174 - Skibbrogade 23 - 6200 Aabenraa - tlf. 74 62 66 88 - E-mail: info@system-design.dk