system design
Organisationsudvikling

Den ”æstetiske” organisation er en ny del af vores forretningsområde, hvor vi kan udvikle din virksomhed til at anvende de skjulte ressourcer, der er i dine medarbejdere udover den uddannelse og erfaring, der har ført dem til deres nuværende funktion. System Design har erfaring med at skrive stillings- og funktionsbeskrivelser, som ofte giver anvendelse for styring af virksomheden med ansvar/myndighed i de opgaver, der hører til arbejdsopgaven. Den ”æstetiske” dimension fremmer medarbejdernes kreativitet og samler din virksomheds kræfter til fælles fornyelse og forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. System Design tilbyder gennemførelse af et udviklingsprojekt, hvor virksomhedens medarbejdere får vist deres kreative sider som efterfølgende forbindes til anvendelse i din virksomheds udviklingspotentiale.

Forslag til udviklingsprojekt

System Design vil foreslå følgende 2 dages arrangement, hvor målet er, at der bliver skabt et værk der ved hjælp af en kunstners medvirken sikres kunstnerisk balance og udtryk, der kan danne grundlag for yderligere fællesskab og fælles udvikling.

1.   Den tekniske organisation
Mål, strategi, politik, stillingsbeskrivelser, instrukser,
kvalitet, oplevelse/kunsten i jeres arbejde.

2.   Den æstetiske organisation
Oplevelse, samhørighed, fællesskab, harmoni, balance,
ligeværdighed, personlighed.

3.   Den etiske organisation
Sikkerhed for optimal betjening, retfærdighed, oplevelse af optimal
løsning, menneskelighed, menneskesyn.

4.   Personlige oplevelser
Forhold der kan betegnes som kunst i det daglige arbejde.
Eksempler fra hverdagen og fra udstillinger.

5.  Forståelse af kunst
Forskellige definitioner på kunst og skabelse af kunst i forskellige sammenhænge.

6.   Udførelse af eget værk efter et oplæg.
Ideoplæg og teknikker til udførelse
Billedkunst, der beskriver temaet for virksomheden

7.   Fernisering
Afklaring af et fælles værk, der skal illustrere samhørighed og æstetik hos virksomheden.

Tilbud

Prisen for kurset er normalt 4.000,- kr. + materialeudgifter pr person. Prisen er ekskl. moms samt evt. udgifter til ophold og bespisning.


"Når en dør
lukkes åbnes
en anden.
Men vi har
ofte så travlt
med at ærgre
os over den
lukkede dør,
at vi ikke
end ænser
den åbne."
Alexander Graham Bell

"Det er ikke

vindens luner
der bestemmer
om du når dine
mål, men måden
du reber dine sejl på."


"kun døde
fisk følger med
strømmen
"System Design - Postboks 174 - Skibbrogade 23 - 6200 Aabenraa - tlf. 74 62 66 88 - E-mail: info@system-design.dk